Hương ngành nước giải khát                                     Hương ngành sữa

     

 

Hương ngành kem                                        Hương ngành bánh, kẹo

                                   

 

Hương mặn

    

  

Hương ngành dược