Hương liệu nước giải khát, hương coffee                                     Hương liệu ngành sữa

     

 

Hương liệu ngành kem                                        Hương liệu ngành bánh, kẹo

                                   

 

Hương mặn, hương hải sản cho nước sốt, gia vị, mỳ gói, xúc xích...

    

  

Hương ngành dược